Úvodní strana / Besedy, semináře

Besedy, semináře

na téma "Zdravý životní styl trochu jinak"

Můžeme si povídat například

  • o našich životech, vztazích, myšlenkách, postojích, emocích, nemocích a jejich souvislostech nad knihou "Rakovina a já aneb od nemoci k moci", o tom, co jsem díky své nemoci prožila, pochopila, poznala a změnila.O příčinách našich nemocí (životní styl, prevence, léčení, vztahy - to vše "trochu jinak")
  • o pojmech jako "povaha, typ. charakter, osobnost" - těmito výrazy označujeme obvykle soubor toho, jak se chováme, jednáme, myslíme, reagujeme. Je tato "povaha"něco vrozeného, daného, neměnného nebo by s ní - pokud s ní ovšem nejsme spokojené - šlo něco udělat?
  • o "umění říkat ne" - kolikrát jsme říkaly "NE" a myslely "ANO" a kolikrát to bylo opačně. Co nás k tomu vede? A vyhovuje nám to? A co s tím můžeme dělat?
  • o dohodách, jimiž se řídí náš život - o pravidlech, která jsme převzali, vytvořili a která ovládají náš život. Jestliže se nám nelíbí, změňme je. Inspiraci můžeme najít v knize Miguela Ruíze "Čtyři dohody".
  • o naší komunikaci - o tom, jak komunikace funguje, co o ní víme, jaká úskalí přináší a jak se jim vyhnout, jak komunikace ovlivňuje naše vztahy a jak si nevytvářet zbytečné problémy. O tom, jak může špatná komunikace vést k onemocnění, o symptomech jako způsobu komunikace, o tom, proč je pro nás uzdravení často tak obtížné ne-li nemožné.
  • o tom, jak zjistit, co vlastně chceme - nevíme-li, co chceme, těžko toho dosáhneme. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že něco chceme. Jsme zvyklé všechno dělat, snášet, vydržet. Vyhovuje nám to? Zamyšlení nad nesouladem mezi našimi myšlenkami, slovy a činy. Nad problémy, které si samy vytváříme.
  • o respektu k sobě i druhým

a společně hledat nové způsoby našeho chování i myšlení, našho života.

Termíny (i ceny) viz "Aktuálně", jinak dle dohody

Besedu (přednášku) lze i objednat - cena 1000,-Kč (cca 2 hodiny), v případě vzdálenosti větší než 20 km + náhrada nákladů na cestu.

Seminář rovněž, cena dohodou.

 

SEMINÁŘE:

"Sebevědomá žena" - sebepoznávací semináře:

  • max.deset účastnic
  • cca 9.00 - 16.00 hod.

Termíny (i ceny) viz "Aktuálně", jinak dle dohody